- (Cilt: - No: )
1
:
Editörden
Editörden Tam Metin Detay
2
:
Şiddetin Albenisi
Ömer Naci Soykan
Şiddetin Albenisi Tam Metin Detay
3
:
Levinas’ın Aşkınlık ve Yükseklik Kavramları Bağlamında ‘Ben’in Monadlaşması ve Ontolojinin Şiddeti
Ömer Faik ANLI
Levinas için, varlık ile ilişkiyi temele alan, “ilk felsefe” olarak ontolojiyi konumlandıran Batı Metafiziğinde ‘Başka’ya ve buna bağlı olarak da ‘etik’e ve sorumluluğa yer kalmamaktadır. Etik, ‘Başka’nın olmadığı bir sistematikte ancak ilineksel bir konumda felsefeye eklemlenmektedir. Bu, aynı zamanda ontolojinin şiddetidir. Elbette ki, bu bağlamda “neden etik?” sorusu ontolojik temelli felsefe içerisinden sorulabilir. Levinas’ın düşünceleri bu soruya bir yanıt olacaktır. Bu metinde, ilk felsefe olarak etiğin açığa çıkardığı olanaklar Levinas’ın Aşkınlık ve Yükseklik kavramları bağlamında araştırılacaktır.
Levinas’ın Aşkınlık ve Yükseklik Kavramları Bağlamında ‘Ben’in Monadlaşması ve Ontolojinin Şiddeti Tam Metin Detay
4
:
Derrida’da Kökensiz Düşüncenin Kökeni olarak Différance
Emrah AKDENİZ
Bu makalede Derrida’nın Batı metafiziğinin okunmasında yapı-sökümü nasıl kullandığını, hem çıkış hem de varış noktası ya da adsız bir işleyiş olarak düşündüğü différance’a nasıl ulaştığını dile getirmeye çalışacağım. Derrida’ya göre kökensizliğin işleyişi olan bu süreç keyfi bir oyunu devreye sokar ve kendini ancak belirginliğini kaybeden izlerde belli ederek gelenekle gösteren-gizleyen ikili bir ilişki içinde işler; bu bağlamda amacım Derrida’nın gelenekle karşılaşmak ve böylece gerçekliğin iptal olduğu temelsiz ve yanılsamalı bu keyfi yapıdaki oyunu onaylama önerisiyle aslında bir anlamda Heidegger’in “Varlığın Hakikati” düşüncesini, aynının bengi dönüşü bağlamında, tekrarladığını dile getirmektir.
Derrida’da Kökensiz Düşüncenin Kökeni olarak Différance Tam Metin Detay
5
:
Duyum, Gönderge ve Yer Üzerine
Ayhan DEREKO
Buyurucumantığın temelini oluşturan özdeşlik, bilhassa somut fiziksel varlıklar söz konusu olduğunda çelişkili sonuçlara yol açar. Frege bir çok yazısında bu çelişkilerle baş etme yollarını aramıştır. Burada onunDuyum ve Gönderge Üzerine isimli makalesi çerçevesinde, özdeşlik konusu üzerine olan görüşlerinin bir özeti sunuluyor. Felsefenin kadim sorunlarına, bilgikuramsal veya onto-metafizik yaklaşımları önceleyen saf mantıksal bir yaklaşımla eğilmenin öncüsü sayılan Frege, duyum ve gönderge ayrımına giderek yeni bir anlam kuramı geliştirmiştir. Bu kuramda Frege’nin ilgisi, parça ile sınırlı kalan analitik bir özellik arz eder, ve anlamın bütün (dünya) ile ilişkisi belirsiz kalır. Ben de Frege’nin yolundan giderek bu kuramı ilerletme çabası içinde, anlam için belirleyici bir unsur ve kuramın eksik halkası olduğunu ileri sürdüğümyerkavramını geliştirmeye çalıştım.
Duyum, Gönderge ve Yer Üzerine Tam Metin Detay
6
:
Okuma ve Düşünme: Heidegger ve Yunanlıların İzini Sürmek
Kenneth Maly (Çeviren: Senem Kurtar)
Okuma ve Düşünme: Heidegger ve Yunanlıların İzini Sürmek Tam Metin Detay
7
:
Posseible Sayı 1 - Tüm Yazılar
Posseible Sayı 1 - Tüm Yazılar Tam Metin Detay
Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Sahibi / Owner
Ertuğrul Rufayi TURAN
Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Editor
Ertuğrul Rufayi TURAN
Editör Yardımcıları / Assistant Editors
Emrah AKDENİZ
Ömer Faik ANLI
Yayın Kurulu / Editorial Board
Ahmet İNAM
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Erdal CENGİZ
(Ankara Üniversitesi)
Kurtuluş DİNÇER
(Hacettepe Üniversitesi)
Ertuğrul Rufayi TURAN
(Ankara Üniversitesi)
Sedat YAZICI
(Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Emrah Akdeniz
(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Senem KURTAR
(Ankara Üniversitesi)
Seyit COŞKUN
(Ankara Üniversitesi)
Ömer Faik ANLI
(Ankara Üniversitesi)
Danışma Kurulu / Board of Consultants
A.Kadir ÇÜÇEN
(Uludağ Üniversitesi)
Ayhan SOL
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Barış PARKAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Besim DELLALOĞLU
(Sakarya Üniversitesi)
Cemal GÜZEL
(Hacettepe Üniversitesi)
Çetin TÜRKYILMAZ
(Hacettepe Üniversitesi)
Elif ÇIRAKMAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Erdinç SAYAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Güçlü ATEŞOĞLU
(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Gülay ÖZDEMİR AKGÜNDÜZ
(Bingöl Üniversitesi)
Güzin YAMANER
(Ankara Üniversitesi)
Halil TURAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Harun TEPE
(Hacettepe Üniversitesi)
Hüseyin Gazi TOPDEMİR
(Muğla Üniversitesi)
Kubilay AYSEVENER
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
M.Cihan CAMCI
(Akdeniz Üniversitesi)
Melih BAŞARAN
(Galatasaray Üniversitesi)
Nazile KALAYCI
(Hacettepe Üniversitesi)
Nilgün TOKER KILINÇ
(Ege Üniversitesi)
Remzi DEMİR
(Ankara Üniversitesi)
R. Levent AYSEVER
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Serpil SANCAR
(Ankara Üniversitesi)
Yasin CEYLAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Zeynep DİREK
(Koç Üniversitesi)
M. Murat YÜCEŞAHİN
(Ankara Üniversitesi)
Vefa Saygın ÖĞÜTLE
(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Sekreterya / Secretariat
Zeynep İrem ÖZATAY
Yazışma Adresi / Mailing Address
Ankara Üniversitesi,
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, Ankara

Posseible Düşünme Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki sayı olmak üzere elektronik ortamda yayınlanır. Posseible Düşünme Dergisi 2016 yılından itibaren The Philosopher's Index tarafından dizinlenmektedir.
ISSN: 2147-1622
editor@posseible.com
www.posseible.com
Tel: 0 312 310 3280 / 1232 – 1233
Posseible Düşünme Dergisi - editor@posseible.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2012
Web Tasarım