06 - 2012 (Cilt: 1 - No: 1)
1
:
Editörden
Editörden Tam Metin Detay
2
:
Deleuze ve Guattari’de Dilin Yersiz-yurtsuzlaşması: Emir-Sözcüklerden Tercihler Mantığına
Sercan ÇALCI
Bu metinde, Deleuze ve Guattari’nin Bin Yayla eseri ekseninde dilin yersiz-yurtsuzlaşma çizgileri araştırılıyor. Giorgios Lanthimos’un Kynodontas filminden başlayarak gramerin doğası üzerine Nietzscheci perspektifle yersiz-yurtsuzlaşma düzleminin kesişimi ve emir-sözcüklerin ürettiği anlamlama dizgesi yeniden okunuyor. Ardından, “Ve” bağlacının bir yersizyurtsuzlaşma dizisi sunduğu ve gösterenin tahakkümünden bir kaçışa işaret ettiği göz önüne alınarak, bir yersizyurtsuzlaşma deneyimi olan Kafka’nın minör edebiyatı ve Herman Melville’in Katip Bartleby’sinin tercihler mantığı inceleniyor.
Deleuze ve Guattari’de Dilin Yersiz-yurtsuzlaşması: Emir-Sözcüklerden Tercihler Mantığına Tam Metin Detay
3
:
GILLES DELEUZE’DE “SORUN/SORUNSAL” KAVRAMI
Kudret ARAS
Bu çalışmada, diğer temel kavramlarıyla ilişkisi çerçevesinde “sorun” kavramının Gilles Deleuze düşüncesindeki yeri ve anlamı sorgulanacaktır. Hem yaşamsal hem de düşünsel açıdan önemli yansımaları olan bu kavram, Deleuze’ün “aşkın ampirizm” düşüncesini daha iyi anlamamız açısından önemli bir anahtar kavramdır. Bu sayede Deleuze’ün bir Olayın bütününü düşünebilmek için başvurduğu içkinlik düzleminde bulunan iki boyutun (ampirik/ideal; edimsel/virtüel; kronos/aion) paradoksal birlikteliklerinin neden kaçınılmaz olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Deleuze felsefesi bu açıdan sorunların çözüm yollarını aramanın ötesinde, sorunun kendisi üzerine düşünmek için bir çağrı niteliği taşır.
GILLES DELEUZE’DE “SORUN/SORUNSAL” KAVRAMI Tam Metin Detay
4
:
DİLDE NESNELLİK ARAYIŞLARI VE ÖZNENİN TASFİYESİ: FREGE VE WITTGENSTEIN
Eren RIZVANOĞLU
Bu makalede, Frege ve Wittgenstein’ın dil içerisindeki nesnellik arayışları ve bu arayışın bir gereği olarak ortaya koydukları özne tasarımları açık kılınmaya çalışılacaktır. Bu anlamda Frege’nin Wittgenstein’a etkisi ve Wittgenstein’ın her iki dönemi arasındaki bağlantılarda irdelenecektir. Özellikle nesnellik arayışlarını, nesnel bir anlamın olanaklılığı sorunu üzerinden sürdüren bu düşünürler açısından anlamın nasıl değerlendirildiği ortaya konulacaktır. Bu noktada her iki düşünürün de anlam taşıyan dilsel ifadelerin özneye bağlı yanlarını belirlemek suretiyle, bu ifadelerin özneden bağımsız yanlarını açık kılmaya çalışmaları gösterilecektir. Bu sayede bir nesnellik zemini inşa etmeye çalışan her iki düşünürün, bunu ne oranda başarıp başaramadıkları değerlendirilecektir.
DİLDE NESNELLİK ARAYIŞLARI VE ÖZNENİN TASFİYESİ: FREGE VE WITTGENSTEIN Tam Metin Detay
5
:
SUM, ERGO COGITO: EGO’NUN FENOMENAL ZEMİNİNE İLİŞKİN HEIDEGGERCİ ÇÖZÜMLEME
Emrah GÜNOK
Bu yazının amacı, Kartezyen felsefenin bir epistemoloji olarak tezâhür etmesini sağlayan ikici (dualist) bakış açısının yol açtığı problemleri Heideggerci fenomenolojinin perspektifinden göründüğü şekliyle ortaya sermektir. Bu tip bir serimlemeyi gerçekleştirmek adına kendi varlığının sağladığı kesinliği varsayan ve dünyayı sözkonusu kesinlik üzerinde temellendirmeye çalışan özne tasarımının altyapısı olarak Dasein ya da dünya-da-olma gündeme taşınacaktır. Heidegger’le birlikte, kendi içine kapalı öznenin nasıl olup da nesnel dünyaya çıkış yaptığı sorusunun, öznenin ontolojik yapısı araştırılmadıkça, epistemolojik bir sorunsal olarak görülemeyeceği iddia edilecek; bu anlamda da bilgi sorusunun köklerini varlık sorusunda bulan bir araştırma alanına denk düştüğü gösterilmeye çalışılacaktır.
SUM, ERGO COGITO: EGO’NUN FENOMENAL ZEMİNİNE İLİŞKİN HEIDEGGERCİ ÇÖZÜMLEME Tam Metin Detay
6
:
Posseible Sayı 2 - Tüm Yazılar
Posseible Sayı 2 - Tüm Yazılar Tam Metin Detay
Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Sahibi / Owner
Ertuğrul Rufayi TURAN
Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Editor
Ertuğrul Rufayi TURAN
Editör Yardımcıları / Assistant Editors
Emrah AKDENİZ
Ömer Faik ANLI
Yayın Kurulu / Editorial Board
Ahmet İNAM
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Erdal CENGİZ
(Ankara Üniversitesi)
Kurtuluş DİNÇER
(Hacettepe Üniversitesi)
Ertuğrul Rufayi TURAN
(Ankara Üniversitesi)
Sedat YAZICI
(Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Emrah Akdeniz
(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Senem KURTAR
(Ankara Üniversitesi)
Seyit COŞKUN
(Ankara Üniversitesi)
Ömer Faik ANLI
(Ankara Üniversitesi)
Danışma Kurulu / Board of Consultants
A.Kadir ÇÜÇEN
(Uludağ Üniversitesi)
Ayhan SOL
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Barış PARKAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Besim DELLALOĞLU
(Sakarya Üniversitesi)
Cemal GÜZEL
(Hacettepe Üniversitesi)
Çetin TÜRKYILMAZ
(Hacettepe Üniversitesi)
Elif ÇIRAKMAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Erdinç SAYAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Güçlü ATEŞOĞLU
(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Gülay ÖZDEMİR AKGÜNDÜZ
(Bingöl Üniversitesi)
Güzin YAMANER
(Ankara Üniversitesi)
Halil TURAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Harun TEPE
(Hacettepe Üniversitesi)
Hüseyin Gazi TOPDEMİR
(Muğla Üniversitesi)
Kubilay AYSEVENER
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
M.Cihan CAMCI
(Akdeniz Üniversitesi)
Melih BAŞARAN
(Galatasaray Üniversitesi)
Nazile KALAYCI
(Hacettepe Üniversitesi)
Nilgün TOKER KILINÇ
(Ege Üniversitesi)
Remzi DEMİR
(Ankara Üniversitesi)
R. Levent AYSEVER
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Serpil SANCAR
(Ankara Üniversitesi)
Yasin CEYLAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Zeynep DİREK
(Koç Üniversitesi)
M. Murat YÜCEŞAHİN
(Ankara Üniversitesi)
Vefa Saygın ÖĞÜTLE
(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Sekreterya / Secretariat
Zeynep İrem ÖZATAY
Yazışma Adresi / Mailing Address
Ankara Üniversitesi,
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, Ankara

Posseible Düşünme Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki sayı olmak üzere elektronik ortamda yayınlanır. Posseible Düşünme Dergisi 2016 yılından itibaren The Philosopher's Index tarafından dizinlenmektedir.
ISSN: 2147-1622
editor@posseible.com
www.posseible.com
Tel: 0 312 310 3280 / 1232 – 1233
Posseible Düşünme Dergisi - editor@posseible.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2012
Web Tasarım