Aralık - 2012 (Cilt: 1 - No: 2)
1
:
Editörden
Editörden Tam Metin Detay
2
:
ÇAĞDAŞ EPİSTEMOLOJİDE İÇSELCİLİK VE EPİSTEMİK SORUMLULUK
Ahmet Cüneyt GÜLTEKİN
Bu makalede çağdaş epistemolojide gerekçelendirmeye ilişkin bir yaklaşım olarak ortaya konulan içselciliğin ana savları ve epistemik sorumluluk anlayışı ele alınacaktır. Temel olarak epistemik gerekçelendirme sorununa ilişkin içselci yaklaşımın açımlanması ve bu anlayışın epistemik sorumluluk düşüncesiyle uyuşan içeriminin gösterilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede gerekçelendirmeye ilişkin deontolojik yaklaşımın yardımıyla epistemik sorumluluğun önemi ortaya konulmaktadır. Sonuç olarak epistemik sorumluluk söz konusu olmadığı takdirde, inançların gerekçelendirilmesi eksik kalmış olarak görülmektedir.
ÇAĞDAŞ EPİSTEMOLOJİDE İÇSELCİLİK VE EPİSTEMİK SORUMLULUK Tam Metin Detay
3
:
SARTRE DÜŞÜNCESİ’NDE ETİK BİRLİKTELİK OLANAĞI: ÖZNE-BİZ
Gülay ÖZDEMİR AKGÜNDÜZ
Bu makalede, Sartre’ın birlikte yaşamanın temel dayanağı olarak düşündüğü ‘özne-özne’ karşılıklılığına dayalı etik ilişkilerin olanağına yönelik düşünceleri incelenmeye ve bu düşünceler temelinde açımladığı ‘insan olma’ olgusuna dair çağrısı dile getirilmeye çalışılacaktır. Bu açıdan Sartre’ın iki döneme ayrılan düşünsel gelişimi perspektifinden, ‘biz’e ilişkin ilk dönem ve ikinci dönem düşünceleri arasındaki farklılaşmanın nedenleri açıklanarak, bireysel ve toplumsal etik farkındalığın nasıl yaratılabileceğine ilişkin söylemi irdelenecektir. Sartrecı etik yaşam çağrısı, ‘sorgulama, anlama, ötekileştirmeme, sınırlandırmama ve özgürleşme-özgürleştirme’ anlamında gerçek demokrasi açısından, insanlık tarihinden bu yana süregelen ve çoğalıp, farklılaşarak devam eden toplumsal yaşama dair sorunsallara, ‘ben-sen’ ikiliğinin ötesinde, ‘biz’ olarak yaklaşılarak, temel çözümler bulunabileceğine ilişkin sorgulanması gereken bir çağrı olarak düşünülmelidir.
SARTRE DÜŞÜNCESİ’NDE ETİK BİRLİKTELİK OLANAĞI: ÖZNE-BİZ Tam Metin Detay
4
:
JOHN RAWLS’UN SİYASAL LİBERALİZMİNİN KANTÇI TEMELLERİ VE ‘TEMELSİZ’ BİR LİBERALİZMİN TUTARLILIĞI
Ömer Faik ANLI
Rawls ve onun liberalizmi toplumsal sözleşme geleneğine dahildir. Rawls’un toplumsal sözleşmesi, başlangıç durumunda bilgisizlik peçesi ardındaki adalet ilkelerine bağlıdır. Bu ilkeler, metafizik temelleri gerekli kılar. Bir başka deyişle, böylesi metafizik temellerin zorunluluğu varsayılmaksızın siyasal liberalizmin ikna ediciliği zayıflayacaktır. Bu bağlamda, eğer metafizik temeller liberalizm için bir zorunluluksa, bir soru önem kazanır: bu temeller neden Kantçı olmalıdır? Bu çalışma, yanıta doğru atılmış bir adımdır. Bu metinde John Rawls’un adalet anlayışının Kantçı temelleri irdelenecek ve bu temellerin Rawls’un siyasal liberalizm düşüncesindeki zorunluluğu tartışılacaktır.
JOHN RAWLS’UN SİYASAL LİBERALİZMİNİN KANTÇI TEMELLERİ VE ‘TEMELSİZ’ BİR LİBERALİZMİN TUTARLILIĞI Tam Metin Detay
5
:
PROMETHEUS’TAN MODERN TEKNOLOJİYE İNSANLIĞIN TRAJİK ÖYKÜSÜ
Konuk Yazar: Senem KURTAR
PROMETHEUS’TAN MODERN TEKNOLOJİYE İNSANLIĞIN TRAJİK ÖYKÜSÜ Tam Metin Detay
6
:
Posseible Sayı 3 -Tüm Yazılar
Posseible Sayı 3 -Tüm Yazılar Tam Metin Detay
Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Sahibi / Owner
Ertuğrul Rufayi TURAN
Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Editor
Ertuğrul Rufayi TURAN
Editör Yardımcıları / Assistant Editors
Emrah AKDENİZ
Ömer Faik ANLI
Yayın Kurulu / Editorial Board
Ahmet İNAM
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Erdal CENGİZ
(Ankara Üniversitesi)
Kurtuluş DİNÇER
(Hacettepe Üniversitesi)
Ertuğrul Rufayi TURAN
(Ankara Üniversitesi)
Sedat YAZICI
(Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Emrah Akdeniz
(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Senem KURTAR
(Ankara Üniversitesi)
Seyit COŞKUN
(Ankara Üniversitesi)
Ömer Faik ANLI
(Ankara Üniversitesi)
Danışma Kurulu / Board of Consultants
A.Kadir ÇÜÇEN
(Uludağ Üniversitesi)
Ayhan SOL
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Barış PARKAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Besim DELLALOĞLU
(Sakarya Üniversitesi)
Cemal GÜZEL
(Hacettepe Üniversitesi)
Çetin TÜRKYILMAZ
(Hacettepe Üniversitesi)
Elif ÇIRAKMAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Erdinç SAYAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Güçlü ATEŞOĞLU
(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Gülay ÖZDEMİR AKGÜNDÜZ
(Bingöl Üniversitesi)
Güzin YAMANER
(Ankara Üniversitesi)
Halil TURAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Harun TEPE
(Hacettepe Üniversitesi)
Hüseyin Gazi TOPDEMİR
(Muğla Üniversitesi)
Kubilay AYSEVENER
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
M.Cihan CAMCI
(Akdeniz Üniversitesi)
Melih BAŞARAN
(Galatasaray Üniversitesi)
Nazile KALAYCI
(Hacettepe Üniversitesi)
Nilgün TOKER KILINÇ
(Ege Üniversitesi)
Remzi DEMİR
(Ankara Üniversitesi)
R. Levent AYSEVER
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Serpil SANCAR
(Ankara Üniversitesi)
Yasin CEYLAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Zeynep DİREK
(Koç Üniversitesi)
M. Murat YÜCEŞAHİN
(Ankara Üniversitesi)
Vefa Saygın ÖĞÜTLE
(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Sekreterya / Secretariat
Zeynep İrem ÖZATAY
Yazışma Adresi / Mailing Address
Ankara Üniversitesi,
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, Ankara

Posseible Düşünme Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki sayı olmak üzere elektronik ortamda yayınlanır. Posseible Düşünme Dergisi 2016 yılından itibaren The Philosopher's Index tarafından dizinlenmektedir.
ISSN: 2147-1622
editor@posseible.com
www.posseible.com
Tel: 0 312 310 3280 / 1232 – 1233
Posseible Düşünme Dergisi - editor@posseible.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2012
Web Tasarım