06 - 2013 (Cilt: 2 - No: 3)
1
:
Editör’den
Editör’den Tam Metin Detay
2
:
Psikanalitik Bir Okuma Denemesi: Düş Olarak Reklam
Konuk Yazar: Nihan İLHAN, Serpil AYGÜN CENGİZ
Tüketim, insanlar için sadece ihtiyaçların giderilmesi değil, kimlik oluşumunu simgesel bir biçimde oluşturarak, nesneler gibi düşüncelerinde tüketildiği eksiklik temelli duyulan “arzu” üzerine kurulu bir süreç haline gelmiştir. Reklamlar eksiklik duygusu ve arzu üzerine kurdukları görsel imgelerle tüketimi sürekli olarak önermekte, yarattığı düşler ile reklam okurunun düşlerinin çakışmasını sağlamaktadır. Reklam metinlerinin ürünün kendi gerçek özelliklerine değil de, düşlere dayanması, reklam metinlerini, reklam okurunun arzularının karşılık bulduğu birer düş metni haline gelmesine neden olmaktadır. Psikanalizin kurucusu Sigmund Freud, düşleri açıkladığı ve düşlerin anlamsız olmadığını dile getirerek düşlerin görünür içeriklerinin yorumlandığı zaman çok geniş olan gizli düş düşüncelerinin ortaya çıkarılabileceğini açıkladığı Düşlerin Yorumu başlıklı çalışmasında, düşleri her yönüyle ele alarak, düşlerin yorumunun bizi, öznenin bilinçdışı etkinliklerine götürecek bir “kral yolu” olduğunu göstermektedir. Reklamları birer düş metni olarak ele alan bu tez çalışmasında reklam metinleri Freud’un Düşlerin Yorumu çalışmasında ele aldığı düş çözümleme yöntemi ışığında reklam metinlerindeki görünür içeriğin arkasında bulunan ve asıl anlamı içeren gizli içeriğe ulaşılması hedeflenmiştir. Bu çalışmada, düşlerin “istek doyurma” olduğu savını geliştiren Freud’un düşleri çözümleme yönteminde kullandığı konu ve kavramların (görünür içerik, gizli içerik, istek doyurma, belirti, bilinçdışı arzular, serbest çağrışım, düşlerde çarpıtma, birinci ve ikinci ruhsal ajan, düş-işlemi, yoğunlaştırma, yerdeğiştirme, temsil edilme, ikincil düzeltme ve savunma mekanizmaları) reklam çözümlemesine uyarlanabilir olduğu ve reklamların yorumlanmasının içinde yaşanılan kültürel dünyayı anlamaya giden bir “kral yolu” olduğu ileri sürülmektedir.
Psikanalitik Bir Okuma Denemesi: Düş Olarak Reklam Tam Metin Detay
3
:
Coğrafi Düşüncede Mekân Tartışmaları
Konuk Yazar: İlhan KAYA
Bu çalışmanın temel amacı, Anglosakson coğrafyasındaki mekân kavramlaştırmalarına ve teorik tartışmalarına tarihsel bir bakış açısı içinde bakarak, Türkiye coğrafyasının nasıl bu entelektüel çabaların parçası olabileceği irdelemektir. Bu anlamda, bölgesel coğrafya çalışmalarındaki mekân tanımlamalarından başlayarak, pozitivist, hümanist, Marksist ve postyapısalcı yaklaşımlardaki mekân tartışmalarına özet olarak yer verilmektedir. Ayrıca bu kavramlaştırmaların coğrafyanın yapılma biçimi, bilgi üretim süreçleri ve tasavvurları üzerindeki etkileri irdelenmekte ve Türk coğrafyanın bu entelektüel mirastan nasıl yararlanabileceği konusu ele alınmaktadır.
Coğrafi Düşüncede Mekân Tartışmaları Tam Metin Detay
4
:
Frankfurt Okulu: Düş Kırıklığı, Aklın Büyüsü ve Sirenlerin Sesi
Bergen COŞKUN
Frankfurt Okulu’nun yaptığı eleştirilerin pek çoğunun, 21. yüzyılın ilk on yılını geride bıraktığımız bugünlerde de hala geçerli olduğunu görmek iki şeye neden olmaktadır. Bir yandan bizi onların yaşadığı düş kırıklığının bir parçası yaparken, diğer yandan geleceğin daha iyi olabilmesi için, bu düş kırıklığının nedenlerinin farkında olmamız gerektiğini ve ancak o zaman belki de içinde bulunduğumuz durumu ve geleceği değiştirebileceğimizi hatırlatmaktadır. Bu makalede, 20. yüzyılda, ortaya koyduğu düşüncelerle, yaşanan çağın, çağı yöneten aklın ve aydınlanmanın eleştirisini yapan Frankfurt Okulu birkaç başlık altında incelenecektir. Önce, okulun düş kırıklığı anlayışı eleştirel kuramla bağlantılı olarak ele alınacaktır. Daha sonra, okulun aklın büyüsüne dair iddiası, nesnel akıl ve öznel akıl tartışmaları çerçevesinde, değerlendirilecektir.
Frankfurt Okulu: Düş Kırıklığı, Aklın Büyüsü ve Sirenlerin Sesi Tam Metin Detay
5
:
Heidegger: Fenomenolojik Bir Problem Olarak Dil
Gülşah NAMLI TÜRKMEN
Heidegger düşüncesinde söz konusu olan, dil üzerine düşünmekten çok, dilin içinden, dil ile olan ilişkimizi dönüştürmeyi amaçlayan bir deneyimdir. Her ne kadar bu durum, dili bir problem olarak ayrıştırmayı zorlaştırsa da, özsel soruların ortaya çıkmasına imkân tanımak için, dilin varlığının ya da özünün fenomenolojik alt yapısı üzerine düşünmek gereklidir. Makalenin giriş bölümünde, kısaca Derrida’ya değinerek, dil ve fenomenoloji ilişkisine yönelik bir çerçeve oluşturmayı hedefliyoruz. Göreceğimiz gibi, Heidegger düşüncesinde dil uzun yıllar bir problem olarak ortaya çıkmamış, hatta Varlık ve Zaman’da dil bir araç olmaktan öteye gidememiştir. Yine de, açıktır ki eğer Derrida’dan öğrendiğimiz gibi, dil, sesin yani phone’nin kökeninde yatan bir problemse, Heidegger düşüncesinde, varlığa ait olmasıyla gizlenmenin ya da dile ait olmasıyla sessizliğin izini sürdükçe, dile fenomenolojik bir problem olarak yaklaşma şansını elde edebiliriz. Sonuç olarak, ses ve sessizlik ikiliğinde, dilin gösterme olarak bir Söyleme olduğu ve bu Söylemeyi tekrar söyleyerek insanın dil tarafından sahiplenildiğini görebiliriz.
Heidegger: Fenomenolojik Bir Problem Olarak Dil Tam Metin Detay
6
:
“Kadınlık Durumu” İle İlişkisinde Hannah Arendt
Berrak COŞKUN
Kavram ve kategorileriyle bir anlamlandırma pratiği olarak felsefe, az sayıda kadını düşünme arenasına kabul etmiştir. Bu nedenle, kadınlık durumuyla ilgili problemlerin kadınlar tarafından tartışılabilmesi zaman almıştır. 20. yüzyılın felsefe arenasında kendi düşüncelerini cesaretle ortaya koyabilmiş nadir filozoflardan biri olan Hannah Arendt bilinçli bir tercihle kadınlığı düşünce dizgesinin dışında tutmuştur. Fakat feminist hareketin ona yönelttiği eleştirilerin asıl nedeni, özel alan ile eylemin kamusal alanı arasında yaptığı katı ayrımdır. O, Antik Yunan polisinde olduğu gibi, kadının ev içinde ve ev işlerindeki durumunu meşrulaştırmakla suçlanmıştır. Gerçekten de Arendt, yeryüzünün yasası olduğunu söylediği insani çoğulluğu kurtarmak için bedeni feda ediyormuş gibi görünmektedir. Fakat bu feda etme, kadını veya kadınlığı aşağı görme anlamına gelmemektedir. Arendt, doğarlık ve insanın başlama yeteneği üzerinde ısrarcı olmuştur. Böylece, kadın ile erkek arasında varolduğu iddia edilen hiyerarşik ilişkiyi tersine çevirmeye çalışmak yerine insana ve insanın biricikliğine odaklanmıştır.
“Kadınlık Durumu” İle İlişkisinde Hannah Arendt Tam Metin Detay
7
:
Kitap Değerlendirme: Otto Weininger’in “Düşünsel Mayın Tarlası”ndaki Söz Kalıntıları
Burak Murat Esat
Kitap Değerlendirme: Otto Weininger’in “Düşünsel Mayın Tarlası”ndaki  Söz Kalıntıları Tam Metin Detay
8
:
Posseible Sayı 4 - Tüm Yazılar
Posseible Sayı 4 - Tüm Yazılar Tam Metin Detay
Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Sahibi / Owner
Ertuğrul Rufayi TURAN
Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Editor
Ertuğrul Rufayi TURAN
Editör Yardımcıları / Assistant Editors
Emrah AKDENİZ
Ömer Faik ANLI
Yayın Kurulu / Editorial Board
Ahmet İNAM
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Erdal CENGİZ
(Ankara Üniversitesi)
Kurtuluş DİNÇER
(Hacettepe Üniversitesi)
Ertuğrul Rufayi TURAN
(Ankara Üniversitesi)
Sedat YAZICI
(Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Emrah Akdeniz
(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Senem KURTAR
(Ankara Üniversitesi)
Seyit COŞKUN
(Ankara Üniversitesi)
Ömer Faik ANLI
(Ankara Üniversitesi)
Danışma Kurulu / Board of Consultants
A.Kadir ÇÜÇEN
(Uludağ Üniversitesi)
Ayhan SOL
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Barış PARKAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Besim DELLALOĞLU
(Sakarya Üniversitesi)
Cemal GÜZEL
(Hacettepe Üniversitesi)
Çetin TÜRKYILMAZ
(Hacettepe Üniversitesi)
Elif ÇIRAKMAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Erdinç SAYAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Güçlü ATEŞOĞLU
(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Gülay ÖZDEMİR AKGÜNDÜZ
(Bingöl Üniversitesi)
Güzin YAMANER
(Ankara Üniversitesi)
Halil TURAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Harun TEPE
(Hacettepe Üniversitesi)
Hüseyin Gazi TOPDEMİR
(Muğla Üniversitesi)
Kubilay AYSEVENER
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
M.Cihan CAMCI
(Akdeniz Üniversitesi)
Melih BAŞARAN
(Galatasaray Üniversitesi)
Nazile KALAYCI
(Hacettepe Üniversitesi)
Nilgün TOKER KILINÇ
(Ege Üniversitesi)
Remzi DEMİR
(Ankara Üniversitesi)
R. Levent AYSEVER
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Serpil SANCAR
(Ankara Üniversitesi)
Yasin CEYLAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Zeynep DİREK
(Koç Üniversitesi)
M. Murat YÜCEŞAHİN
(Ankara Üniversitesi)
Vefa Saygın ÖĞÜTLE
(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Sekreterya / Secretariat
Zeynep İrem ÖZATAY
Yazışma Adresi / Mailing Address
Ankara Üniversitesi,
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, Ankara

Posseible Düşünme Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki sayı olmak üzere elektronik ortamda yayınlanır. Posseible Düşünme Dergisi 2016 yılından itibaren The Philosopher's Index tarafından dizinlenmektedir.
ISSN: 2147-1622
editor@posseible.com
www.posseible.com
Tel: 0 312 310 3280 / 1232 – 1233
Posseible Düşünme Dergisi - editor@posseible.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2012
Web Tasarım