Yazarlar İçin Son Kontrol Listesi

YAZARLAR İÇİN SON KONTROL LİSTESİ

 

 

Bir yazar için çalışmasına koyduğu ilk nokta, çoğu zaman sadece yazım aşamasının ilk adımını oluşturmaktadır. İkinci adım ise yazarın yazmış olduğu metne dair yaptığı son kontroller ve değerlendirmelerden oluşmaktadır. Ancak metinle yazar arasındaki diyalog, çoğu zaman yazarın zihnindeki bütünlük aracılığıyla bozulmakta ve yazarın ikinci adımdaki değerlendirmesinin objektif olmasına izin vermemektedir. Bu ihtiyaç doğrultusunda aşağıda yer alan soru listesi, Posseible dergi ekibi tarafından siz değerli yazarlarımız için son kontrol adımına yardımcı olabilmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

1. Makalenin başlığı, çalışmayı yansıtmakta mıdır? Metin içindeki ana ve alt başlıklar çalışmanın içeriğine uygun mudur?

2. Makaleye ait Türkçe ve İngilizce özetler, ayrıntılara girilmeksizin çalışmanın amacını, önemini ve sonuçlarını yeterince vurgulamakta mıdır?

3. Kullanılan anahtar sözcükler yeterli ve uygun mudur?

4. Makalenin giriş bölümü, çalışmanın gereğini bildirerek, makalenin problemini iyi bir şekilde tanıtmakta mıdır?

5. Makalenin yazı dili açık ve anlaşılır mıdır?

6. Makale, dil bilgisi ve yazım kurallarına uygun bir şekilde yazılmış mıdır?

7. Alana ilişkin kavram ve terimler yerinde ve doğru kullanılmış mıdır?

8. Bu çalışmayla ilgili mevcut literatürü yeterince incelemiş midir? Ve kritik şekilde değerlendirmiş midir?

9. Makalenin konusuna ilişkin özgün kaynaklar uygun bir değerlendirme ile sunulabilmiş midir?

10. İkincil kaynaklara ilişkin atıflar ve değerlendirmeler yerinde midir?

11. Makale genel olarak etik kurallara uygun mudur? Kaynaklardan yararlanmada (atıf, alıntı, aktarma, dipnot) yazınsal etik gözetilmiş midir?

12. Makalenin sonuç kısmında çalışmanın mevcut literatüre katkısı açıkça ortaya konulmuş mudur? Tutarlı ve mantıklı bir sav/sonuç ortaya konulabilmiş midir?

13. Makalede ortaya konulmuş olan sorunun çözümü, sonuç bölümünde bütünlüklü bir şekilde verilebilmiş midir?

14. Makale özgün müdür? İncelenen makale, çalışma yapılan konu alanında daha önce bilinenlerin geliştirilmesine/zenginleştirilmesine katkı yapacak yeni bilgi ve/veya bakış açısı sunmakta mıdır?

15. Makalenin yüzde onu kadar bir hacimde genişletilmiş özet hazırlandı mı? Genişletilmiş özet, makalenin temel problemini, amacını, temel bulgularını / tespitlerini ve sonuç argümanlarını içeriyor mu?

 

Yazarlar için (For Authors)
Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Sahibi / Owner
Ertuğrul Rufayi TURAN
Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Editor
Ertuğrul Rufayi TURAN
Editör Yardımcıları / Assistant Editors
Emrah AKDENİZ
Ömer Faik ANLI
Yayın Kurulu / Editorial Board
Ahmet İNAM
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Erdal CENGİZ
(Ankara Üniversitesi)
Kurtuluş DİNÇER
(Hacettepe Üniversitesi)
Ertuğrul Rufayi TURAN
(Ankara Üniversitesi)
Sedat YAZICI
(Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Emrah Akdeniz
(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Senem KURTAR
(Ankara Üniversitesi)
Seyit COŞKUN
(Ankara Üniversitesi)
Ömer Faik ANLI
(Ankara Üniversitesi)
Danışma Kurulu / Board of Consultants
A.Kadir ÇÜÇEN
(Uludağ Üniversitesi)
Ayhan SOL
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Barış PARKAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Besim DELLALOĞLU
(Sakarya Üniversitesi)
Cemal GÜZEL
(Hacettepe Üniversitesi)
Çetin TÜRKYILMAZ
(Hacettepe Üniversitesi)
Elif ÇIRAKMAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Erdinç SAYAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Güçlü ATEŞOĞLU
(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Gülay ÖZDEMİR AKGÜNDÜZ
(Bingöl Üniversitesi)
Güzin YAMANER
(Ankara Üniversitesi)
Halil TURAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Harun TEPE
(Hacettepe Üniversitesi)
Hüseyin Gazi TOPDEMİR
(Muğla Üniversitesi)
Kubilay AYSEVENER
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
M.Cihan CAMCI
(Akdeniz Üniversitesi)
Melih BAŞARAN
(Galatasaray Üniversitesi)
Nazile KALAYCI
(Hacettepe Üniversitesi)
Nilgün TOKER KILINÇ
(Ege Üniversitesi)
Remzi DEMİR
(Ankara Üniversitesi)
R. Levent AYSEVER
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Serpil SANCAR
(Ankara Üniversitesi)
Yasin CEYLAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Zeynep DİREK
(Koç Üniversitesi)
M. Murat YÜCEŞAHİN
(Ankara Üniversitesi)
Vefa Saygın ÖĞÜTLE
(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Sekreterya / Secretariat
Zeynep İrem ÖZATAY
Yazışma Adresi / Mailing Address
Ankara Üniversitesi,
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, Ankara

Posseible Düşünme Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki sayı olmak üzere elektronik ortamda yayınlanır. Posseible Düşünme Dergisi 2016 yılından itibaren The Philosopher's Index tarafından dizinlenmektedir.
ISSN: 2147-1622
editor@posseible.com
www.posseible.com
Tel: 0 312 310 3280 / 1232 – 1233
Posseible Düşünme Dergisi - editor@posseible.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2012
Web Tasarım