Künye

POSSEIBLE
Düşünme Dergisi

Sahibi
Ertuğrul Rufayi TURAN

Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ertuğrul Rufayi TURAN

Editör Yardımcıları
Emrah AKDENİZ
Ömer Faik ANLI

Yayın Kurulu
Ahmet İNAM (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Erdal CENGİZ (Ankara Üniversitesi)
Kurtuluş DİNÇER (Hacettepe Üniversitesi)
Ertuğrul Rufayi TURAN (Ankara Üniversitesi)
Sedat YAZICI (Çankırı Karatekin Üniversitesi )
Emrah Akdeniz (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Senem KURTAR (Ankara Üniversitesi)
Seyit COŞKUN (Ankara Üniversitesi)
Ömer Faik ANLI (Ankara Üniversitesi)

Danışma Kurulu
A.Kadir ÇÜÇEN (Uludağ Üniversitesi)
Ayhan SOL (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Barış PARKAN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Besim DELLALOĞLU (Sakarya Üniversitesi)
Cemal GÜZEL (Hacettepe Üniversitesi)
Çetin TÜRKYILMAZ (Hacettepe Üniversitesi)
Elif ÇIRAKMAN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Erdinç SAYAN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Güçlü ATEŞOĞLU (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Gülay ÖZDEMİR AKGÜNDÜZ (Bingöl Üniversitesi)
Güzin YAMANER (Ankara Üniversitesi)
Halil TURAN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Harun TEPE (Hacettepe Üniversitesi)
Hüseyin Gazi TOPDEMİR (Muğla Üniversitesi)
Kubilay AYSEVENER (Dokuz Eylül Üniversitesi)
M.Cihan CAMCI (Akdeniz Üniversitesi)
Melih BAŞARAN (Galatasaray Üniversitesi)
Nazile KALAYCI (Hacettepe Üniversitesi)
Nilgün TOKER KILINÇ (Ege Üniversitesi)
Remzi DEMİR (Ankara Üniversitesi)
R. Levent AYSEVER (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Serpil SANCAR (Ankara Üniversitesi)
Yasin CEYLAN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Zeynep DİREK (Koç Üniversitesi)


Sekreterya
Zeynep İrem ÖZATAY

Yazışma Adresi
Ankara Üniversitesi,
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, Ankara

Posseible Düşünme Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki sayı olmak üzere elektronik ortamda yayınlanır.

Posseible Düşünme Dergisi 2016 yılından itibaren The Philosopher's Index tarafından dizinlenmektedir.

ISSN: 2147-1622
editor@posseible.com
http://www.posseible.com
Tel: 0 312 310 3280 / 1232 - 1233


POSSEIBLE
Journal of Thinking

Owner
Ertuğrul Rufayi TURAN

Editor
Ertuğrul Rufayi TURAN

Assistant Editors
Emrah AKDENİZ
Ömer Faik ANLI

Editorial Board
Ahmet İNAM (Middle East Technical University)
Erdal CENGİZ (Ankara University)
Kurtuluş DİNÇER (Hacettepe University
Ertuğrul Rufayi TURAN (Ankara University)
Sedat YAZICI (Cankırı Karatekin University )
Emrah Akdeniz (Van Yuzuncu Yıl University)
Senem KURTAR Ankara University)
Seyit COŞKUN (Ankara University)
Ömer Faik ANLI (Ankara University)


Board of Consultants
A.Kadir ÇÜÇEN (Uludag University)
Ayhan SOL (Middle East Technical University)
Barış PARKAN (Middle East Technical University)
Besim DELLALOĞLU (Sakarya University)
Cemal GÜZEL (Hacettepe University)
Çetin TÜRKYILMAZ (Hacettepe University)
Elif ÇIRAKMAN (Middle East Technical University)
Erdinç SAYAN (Middle East Technical University)
Güçlü ATEŞOĞLU (Mimar Sinan Fine Arts University)
Gülay ÖZDEMİR AKGÜNDÜZ (Bingol University)
Güzin YAMANER (Ankara University)
Halil TURAN (Middle East Technical University)
Harun TEPE (Hacettepe University)
Hüseyin Gazi TOPDEMİR (Mugla University)
Kubilay AYSEVENER (Dokuz Eylul University)
M.Cihan CAMCI (Akdeniz University)
Melih BAŞARAN (Galatasaray University)
Nazile KALAYCI (Hacettepe University)
Nilgün TOKER KILINÇ (Ege University)
Remzi DEMİR (Ankara University)
R. Levent AYSEVER (Dokuz Eylul University)
Serpil SANCAR (Ankara University)
Yasin CEYLAN (Middle East Technical University)
Zeynep DİREK (Koc University)

Secretariat
Zeynep İrem ÖZATAY

Mailing Address
Ankara University,
Faculty of Letters, Philosophy Department, Ankara, Turkey

Posseible Journal of Thinking is a bi-annual academic philosophical journal. The journal is published twice a year electronically.

Posseible Journal of Thinking is indexed by The Philosopher's Index from 2016.

ISSN:2147-1622
editor@posseible.com
http://www.posseible.com
Phone: +90 312 310 3280 / 1232 - 1233

 

Dergi Hakkında
Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Sahibi / Owner
Ertuğrul Rufayi TURAN
Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Editor
Ertuğrul Rufayi TURAN
Editör Yardımcıları / Assistant Editors
Emrah AKDENİZ
Ömer Faik ANLI
Yayın Kurulu / Editorial Board
Ahmet İNAM
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Erdal CENGİZ
(Ankara Üniversitesi)
Kurtuluş DİNÇER
(Hacettepe Üniversitesi)
Ertuğrul Rufayi TURAN
(Ankara Üniversitesi)
Sedat YAZICI
(Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Emrah Akdeniz
(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Senem KURTAR
(Ankara Üniversitesi)
Seyit COŞKUN
(Ankara Üniversitesi)
Ömer Faik ANLI
(Ankara Üniversitesi)
Danışma Kurulu / Board of Consultants
A.Kadir ÇÜÇEN
(Uludağ Üniversitesi)
Ayhan SOL
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Barış PARKAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Besim DELLALOĞLU
(Sakarya Üniversitesi)
Cemal GÜZEL
(Hacettepe Üniversitesi)
Çetin TÜRKYILMAZ
(Hacettepe Üniversitesi)
Elif ÇIRAKMAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Erdinç SAYAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Güçlü ATEŞOĞLU
(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Gülay ÖZDEMİR AKGÜNDÜZ
(Bingöl Üniversitesi)
Güzin YAMANER
(Ankara Üniversitesi)
Halil TURAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Harun TEPE
(Hacettepe Üniversitesi)
Hüseyin Gazi TOPDEMİR
(Muğla Üniversitesi)
Kubilay AYSEVENER
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
M.Cihan CAMCI
(Akdeniz Üniversitesi)
Melih BAŞARAN
(Galatasaray Üniversitesi)
Nazile KALAYCI
(Hacettepe Üniversitesi)
Nilgün TOKER KILINÇ
(Ege Üniversitesi)
Remzi DEMİR
(Ankara Üniversitesi)
R. Levent AYSEVER
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Serpil SANCAR
(Ankara Üniversitesi)
Yasin CEYLAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Zeynep DİREK
(Koç Üniversitesi)
M. Murat YÜCEŞAHİN
(Ankara Üniversitesi)
Vefa Saygın ÖĞÜTLE
(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Sekreterya / Secretariat
Zeynep İrem ÖZATAY
Yazışma Adresi / Mailing Address
Ankara Üniversitesi,
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, Ankara

Posseible Düşünme Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki sayı olmak üzere elektronik ortamda yayınlanır. Posseible Düşünme Dergisi 2016 yılından itibaren The Philosopher's Index tarafından dizinlenmektedir.
ISSN: 2147-1622
editor@posseible.com
www.posseible.com
Tel: 0 312 310 3280 / 1232 – 1233
Posseible Düşünme Dergisi - editor@posseible.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2012
Web Tasarım