İnsan Hakları Eleştirileri Üzerine Düşünmek, No: 16 - 12/2019
Başlık
:
İnsan Hakları Eleştirileri Üzerine Düşünmek
Yazar(lar)
:
Harun Tepe
Title
:
Thinking on the Critiques of Human Rights
Anahtar Kelimeler
:
nsan hakları kavramı, eleştiriler, evrensellik, belirsizlik, teori ve pratik arasındaki uçurum
Key Words
:
Concept of Human rights, critiques, universality, indeterminateness, gap between theory and practices of human right.
Özet 1 / Abstract 1
:
İnsan hakları “çağın en önemli başarısı”, “dünya çapında seküler bir din” olarak ilan edilmiş olmasına karşın, geleceğini tehdit eden pek çok eleştiriyle karşı karşıyadır. Bunlar hem insan hakları düşüncesinin kendisine hem de onun pratiğine yöneltilmiş eleştirilerdir. İnsan hakları kavramının genellikle çok açık bir kavram olduğu düşünülse de, insan haklarına yöneltilen eleştiriler onun oldukça belirsiz bir kavram olduğunu göstermektedir. Kavramsal veya teorik eleştiriler büyük oranda insan hakları kavramının belirsizliğine ve soyutluğuna, insan hakları kavramının dayandığı varsayılan insan veya insan doğası kavramına ve evrensellik iddiasına yöneliktirler. Evrensellik, soyutluk ve belirsizlik eleştirilerine ek olarak, dayanışma ve diğer toplumsal değerleri bir yana bırakması, insan haklarına yönelik diğer eleştirilerdir. Başka bazı eleştiriler ise insan hakları teorisi ile pratiği arasındaki uçurumdan kaynaklanan pratikteki başarısızlıklara odaklanmakta ve insan hakları hareketlerinin insan haklarını devrimci özlerinden kopararak hükümetlerin bir aracı haline getirmekle suçlamaktadırlar. Bu yazı insan hakları tartışmaları ışığında bu kavramsal ve pratik eleştirileri ele almaktadır.
Özet 2 / Abstract 2
:
Even though human rights are declared to be the “most significant achievement of our century, and “a worldwide secular religion”, they face various challenges that pose a threat for their future. These are the critiques directed to both the idea and its practice. Although the concept of human rights is mostly supposed to be very clear, challenges directed to the idea of human rights displays that we have a fairly indeterminate concept of human rights. Conceptual or theoretical objections are mostly directed either to the vagueness and abstractness of concept of human rights, and of human nature on which the idea of human rights supposed to be to rest, or the claim of universality. In addition to these critiques of universality, abstractness and indeterminateness, neglecting solidarity and other social values consists of the other critiques related to human rights . Some other objections have mostly based on the practical failures or the huge gap between theory and practice of human rights, and criticized human rights movement also becoming a tool of governments diverging from its revolutionary core. This article will tackle these conceptual and practical challenges to human rights in the light of contemporary human rights discourse.
Extended Summary
:
Even though it has been labeled as the “most significant achievement of our century” and “a worldwide secular religion”, the idea of human rights faces today various challenges that pose a threat for its future. These are the critiques directed to both the idea and practice of human rights. Although the idea of human rights is generally supposed to be very clear and definite, challenges directed to the idea of human rights displays that we have a fairly indeterminate concept of human rights. Some experiencing different conceptions in the contemporary human rights discourse tend to talk of “concepts of human rights”, instead of a concept of human rights. Conceptual objections are mostly directed either to the vagueness and abstractness of concept of human rights, and of human nature on which the idea of human rights supposed to be to rest, or the claim of universality. These objections to human rights, namely the critiques of universality, of abstractness and indeterminateness with neglecting solidarity and other social values consist of the main critiques of human rights. Some other objections have based on the practical failures or the huge gap between theory and practice of human rights movement, and questioned the idea of human rights itself, and have become skeptical for the future of it. This gap has been one of the main reasons for attacking human rights. They claimed that if we encounter so many violations of human rights in spite of all human rights documentations and covenants implemented in many countries, it would not be meaningful to talk about human rights today. And consequently, they conclude that not only to talk about rights, but also to fight for them is nonsense. But some are less skeptical to human rights and indicate a third way regarding human rights neither as trumps nor nonsense. Some others have criticized human rights movement becoming a tool of government diverging from its revolutionary core. Furthermore, Douzinas accuses governments for hijacking human rights to legalize their abusive practices. A rationally defensible idea of human rights must be able to meet all these objections. Some criticisms were so harsh that they have begun to talk about the dark sides of human rights or the end of a human rights utopia. Some express their reaction with the titles of their books as “The Last Utopia”, “The End of Human Rights”, “Who believes in Human Rights?”, “Can Human Rights Survive?” and “The Endtimes of Human Rights”. Though these reactions, almost all of them find human rights a useful tool in constructing a liberal democracy and securing rights, and in overriding some political problems we face today. Dembour considers human rights to be a vehicle of useful values in our contemporary world. Human rights have been and still are a convenient language for the people who face human right abuses and fight for their rights. They remain today a proven effective means to assure human dignity in societies dominated by markets and national states. But it would not mean that the idea or movement of human rights can safeguard rights of all people equally in all over the world. We should keep in mind that it is only an ethical idea and a tool to protect rights of people, and it get success only by means of other political, economic and social conditions.
Pdf
:
İnsan Hakları Eleştirileri Üzerine Düşünmek Tam Metin / Full Text
No: 16 - 12/2019 - Tüm Makaleler
Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Sahibi / Owner
Ertuğrul Rufayi TURAN
Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Editor
Ertuğrul Rufayi TURAN
Editör Yardımcıları / Assistant Editors
Emrah AKDENİZ
Ömer Faik ANLI
Yayın Kurulu / Editorial Board
Ahmet İNAM
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Erdal CENGİZ
(Ankara Üniversitesi)
Kurtuluş DİNÇER
(Hacettepe Üniversitesi)
Ertuğrul Rufayi TURAN
(Ankara Üniversitesi)
Sedat YAZICI
(Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Emrah Akdeniz
(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Senem KURTAR
(Ankara Üniversitesi)
Seyit COŞKUN
(Ankara Üniversitesi)
Ömer Faik ANLI
(Ankara Üniversitesi)
Danışma Kurulu / Board of Consultants
A.Kadir ÇÜÇEN
(Uludağ Üniversitesi)
Ayhan SOL
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Barış PARKAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Besim DELLALOĞLU
(Sakarya Üniversitesi)
Cemal GÜZEL
(Hacettepe Üniversitesi)
Çetin TÜRKYILMAZ
(Hacettepe Üniversitesi)
Elif ÇIRAKMAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Erdinç SAYAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Güçlü ATEŞOĞLU
(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Gülay ÖZDEMİR AKGÜNDÜZ
(Bingöl Üniversitesi)
Güzin YAMANER
(Ankara Üniversitesi)
Halil TURAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Harun TEPE
(Hacettepe Üniversitesi)
Hüseyin Gazi TOPDEMİR
(Muğla Üniversitesi)
Kubilay AYSEVENER
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
M.Cihan CAMCI
(Akdeniz Üniversitesi)
Melih BAŞARAN
(Galatasaray Üniversitesi)
Nazile KALAYCI
(Hacettepe Üniversitesi)
Nilgün TOKER KILINÇ
(Ege Üniversitesi)
Remzi DEMİR
(Ankara Üniversitesi)
R. Levent AYSEVER
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Serpil SANCAR
(Ankara Üniversitesi)
Yasin CEYLAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Zeynep DİREK
(Koç Üniversitesi)
M. Murat YÜCEŞAHİN
(Ankara Üniversitesi)
Vefa Saygın ÖĞÜTLE
(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Sekreterya / Secretariat
Zeynep İrem ÖZATAY
Yazışma Adresi / Mailing Address
Ankara Üniversitesi,
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, Ankara

Posseible Düşünme Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki sayı olmak üzere elektronik ortamda yayınlanır. Posseible Düşünme Dergisi 2016 yılından itibaren The Philosopher's Index tarafından dizinlenmektedir.
ISSN: 2147-1622
editor@posseible.com
www.posseible.com
Tel: 0 312 310 3280 / 1232 – 1233
Posseible Düşünme Dergisi - editor@posseible.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2012
Web Tasarım