Mnemosyne ve Mneme’nin İzinde: Mnemoteknik, No: 17 - 06/2020
Başlık
:
Mnemosyne ve Mneme’nin İzinde: Mnemoteknik
Yazar(lar)
:
Ulaş BİLGE
Title
:
On the Trace of Mnemosyne and Mneme: Mnemotechnics
Anahtar Kelimeler
:
Mnemosyne, Mneme, Mnemoteknik, Antik Yunan, Sözlü Dönem.
Key Words
:
Mnemosyne, Mneme, Mnemoteknik, Ancient Greek, Oral Tradition.
Özet 1 / Abstract 1
:
Bu makale mnemosyne ve mneme terimlerinin kökenlerini, Antik Yunan’da kullanılan mnemoteknik’in (belletme teknikleri) temelini oluşturmaları bakımından araştırmayı amaçlamaktadır. Öte yandan kullanılan bu tekniklerin, Antik Yunan Sözlü Geleneği içindeki yeri ve önemini, bunların hatırlamaya nasıl yardımcı olduklarını da incelemektedir. Böylesi bir araştırma bellek ve onunla ilintili terimlerin (hatırlama, anımsama vs.) nasıl kavramsallaştırıldığını, yani kavram haline nasıl geldiklerini göstermeyi amaçlamaktadır. Bellek, yaşamın her alanında yer alan vazgeçilmez bir “öğe” olarak durmasından ötürü, ona dair yapılan çalışmaların kapsam alanı oldukça geniştir. Bu anlamda belleğe dair yapılacak herhangi bir çalışmanın, henüz yolun başında sınırlarını belirlemek zorunludur. Aksi durumda tam ve doğru bir açıklamanın ya da yorumun yapılabilmesinin olanağı neredeyse yoktur. Bu anlamda bu makale, inceleme sahası olarak Antik Yunan Sözlü Geleneği içindeki bellek anlayışını seçmekte ve onun yazıyla beraber geçirdiği dönüşümün (elbette belletme teknikleri hakkındaki tartışmalardan doğru) mnemoteknik’e etkisini serimlemeyi hedeflemektedir. Dolayısıyla mnemosyne ve mneme’ye dair kökensel bir inceleme ve mnemoteknik’in kullanım sahaları gösterilmekte ve tekniklerin uğradıkları değişim incelenmektedir. Bu makale, Sözlü Dönem içinde belleğe dair söylenenlerin yanında, aslında, başlangıç-noktası olarak bir sofist tarafından kaleme alınan “Dissoi Logoi ya da Dialexeis” eserini almaktadır. Buradan yola çıkarak Aristoteles ve Platon öncesinde ve sonrasında (özellikle Cicero, Quitilian ve Aristoteles’in inceledikleri teknikler bağlamında) kullanılan yöntemler birbirleriyle kıyaslanarak, mnemosyne ve menme terimlerinin mnemoteknik’le kökensel ilişkisini göstermek amacıyla serimlenecektir.
Özet 2 / Abstract 2
:
This article examines the terms of mneymosne and mneme by considering them as a foundational base of mnemotecnics which is used in the Ancient Greek. On the other hand, it shows the place and importance of the technics in the Oral Tradition background of Ancient Greek and it examines how these technics help to remember in an easier way. Such investigation analyses how the term of memory and the terms (such as remembering, recollecting) which have connections with it, is conceptualized, that is how those terms become concepts. Because memory is a necessary “element” in every sphere of life, naturally, any search about it has a wide field of study. In this sense, an analyze about it should determine its borders at first. If not so, it is almost impossible to make a complete and right argumentation about memory. Therefore, this article chooses and detects its area of investigation as Oral Tradition of Ancient Greek, and on the other hand, it aims to reveal how these terms went through the changes after the invention of writing and it shows the effects of this alteration (of course by considering the discussions on mnemotechnics) to the mnemotechnics. At the same time this article analyses the origins of mnemosyne and mneme (on the basis of mnemotechnics) in order to show the field where mnemotechnics were used. Consequently, this article considers the text so-called “Dissoi Logoi or Dialexeis” as a starting-point for understanding mnemotechnics. Because it aims that Cicero’s, Quitilian’s and Aristotle’s approaches of this issue can be clearer if an analyze starts with it. Consequently, it can help to show the essential connection between mneme and mnemosyne, naturally between these and mnemotechnics.
Extended Summary
:
Any analyze about memory should consider common origins and roots of the terms mneme and mnemosyne in order to understand their essential meanings and their connections with memory. This can make the relation between writing and Oral tradition clear as well. Because the root of both terms (men-) has a strong and essential connection with “reason”, “creativity” and “opinion”. It can be said that this connection is a obvious evidence for accepting the vital relation between memory and “thinking”, on the other part between memory and active practical life. All the technics which were used in Oral Tradition or later and to help remembering in an easier way or try to make memory stronger (finding their grounds on those terms) have a clear connection with “creativity” in both daily life and political life. Because both memory and the technics which are mentioned in this article play an indispensable role in life. For this reason, it can be said that the goddess of memory (mnemosyne) and her nine daughters (Muses) have essential relations with “fine arts” because they have pawer of “creativity”. Thus, this article traces the origins of those terms, on the one hand for making the relation between them and the Oral Tradition background of Ancient Greek more visible; on the other hand, it shows its vital connection with mnemotechnics as well. Because memory has a necessary position in life, making it stronger is important. Especially for thinkers, rhetoricians, poets etc. who should remember the text when he is in front of people. This article examines the text so-called Dissoi Logoi or Dialexeis as a starting-point for mnemotechnics and compares it to the technics (which Simonides of Ceos uses for remembering; is told and developed by Cicero and Quitilian) in order to find a ground which can be construct for mnemotechnics. It claims that such point of view can make the discussions about mnemotechnics more understandable. Consequently, this article, firstly, examines Dissoi Logoi and compares it to the approaches in Oral Tradition in Ancient Greek. Secondly, on the basis of these discussions it analyses the origins and roots of two main terms (mneme and mnemosyne) and their importance for showing their necessary connection with mnemotechnics. Thirdly it presents how these technics were used by thinkers (especially Cicero, Quitilian and Aristotle) by means of showing the similarities and differences between them. In the discussion about mnemotechnics, Aristotle differs from others. Because he points an important problem about “committing to memory” and “memorizing” for students of dialectics. In this sense, for the first step it should be said that “committing to memory” and “being recalled later” is not the best way for making memory stronger. In addition to this, a way which the capacities (thinking, recollecting etc.) are at work should be considered. Otherwise remembering can happen accidentally and only through a habit. Therefore, probably, the best way is both to use mnemotechnics and to be aware of Aristotle’s starting-point theory and his theory of recollection. Because this theory works in a way which other capacities are at work as well. And this theory approaches the concept of memory in a philosophical way. This approach opens two main paths: First it opens the way which memory is considered as a concept and second it shows its main and necessary connection with “thinking” and consequently life. On the other hand, by means of these discussions about memory have an important potential for constructing a new approach. For instance, an analyze about origins of these terms (mneme and mnemosyne) which considers the relations with mnemotechnics can open a new discussion which a question can be asked in: “Was there a kind of ‘text’ before invention of writing?”. This article follows this question and answers positively, that is “Yes.” Thanks to mnemotechnics, thinkers can “text” their speech in their mind or memory by using symbols, pictures, images etc. Naturally, it can be said that these technics are helping thinkers making kind of “texting” process in their mind or memory before invention of writing.
Pdf
:
Mnemosyne ve Mneme’nin İzinde: Mnemoteknik Tam Metin / Full Text
No: 17 - 06/2020 - Tüm Makaleler
Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Sahibi / Owner
Ertuğrul Rufayi TURAN
Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Editor
Ertuğrul Rufayi TURAN
Editör Yardımcıları / Assistant Editors
Emrah AKDENİZ
Ömer Faik ANLI
Yayın Kurulu / Editorial Board
Ahmet İNAM
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Erdal CENGİZ
(Ankara Üniversitesi)
Kurtuluş DİNÇER
(Hacettepe Üniversitesi)
Ertuğrul Rufayi TURAN
(Ankara Üniversitesi)
Sedat YAZICI
(Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Emrah Akdeniz
(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Senem KURTAR
(Ankara Üniversitesi)
Seyit COŞKUN
(Ankara Üniversitesi)
Ömer Faik ANLI
(Ankara Üniversitesi)
Danışma Kurulu / Board of Consultants
A.Kadir ÇÜÇEN
(Uludağ Üniversitesi)
Ayhan SOL
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Barış PARKAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Besim DELLALOĞLU
(Sakarya Üniversitesi)
Cemal GÜZEL
(Hacettepe Üniversitesi)
Çetin TÜRKYILMAZ
(Hacettepe Üniversitesi)
Elif ÇIRAKMAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Erdinç SAYAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Güçlü ATEŞOĞLU
(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Gülay ÖZDEMİR AKGÜNDÜZ
(Bingöl Üniversitesi)
Güzin YAMANER
(Ankara Üniversitesi)
Halil TURAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Harun TEPE
(Hacettepe Üniversitesi)
Hüseyin Gazi TOPDEMİR
(Muğla Üniversitesi)
Kubilay AYSEVENER
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
M.Cihan CAMCI
(Akdeniz Üniversitesi)
Melih BAŞARAN
(Galatasaray Üniversitesi)
Nazile KALAYCI
(Hacettepe Üniversitesi)
Nilgün TOKER KILINÇ
(Ege Üniversitesi)
Remzi DEMİR
(Ankara Üniversitesi)
R. Levent AYSEVER
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Serpil SANCAR
(Ankara Üniversitesi)
Yasin CEYLAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Zeynep DİREK
(Koç Üniversitesi)
M. Murat YÜCEŞAHİN
(Ankara Üniversitesi)
Vefa Saygın ÖĞÜTLE
(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Sekreterya / Secretariat
Zeynep İrem ÖZATAY
Yazışma Adresi / Mailing Address
Ankara Üniversitesi,
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, Ankara

Posseible Düşünme Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki sayı olmak üzere elektronik ortamda yayınlanır. Posseible Düşünme Dergisi 2016 yılından itibaren The Philosopher's Index tarafından dizinlenmektedir.
ISSN: 2147-1622
editor@posseible.com
www.posseible.com
Tel: 0 312 310 3280 / 1232 – 1233
Posseible Düşünme Dergisi - editor@posseible.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2012
Web Tasarım