Platonik Literatürde Mûthosu Lógosa Çevirme, No: 6 - 12/2014
Başlık
:
Platonik Literatürde Mûthosu Lógosa Çevirme
Yazar(lar)
:
Esra ÇAĞRI MUTLU
Title
:
Translating Mûthos into Lógos in Platonic Literature
Anahtar Kelimeler
:
Mûthos, Lógos, Anlatı, Argüman
Key Words
:
Mûthos, Lógos, Narrative, Argument
Özet 1 / Abstract 1
:
Felsefe tarihi boyunca felsefenin başlangıcı, mûthostan lógosa geçişle simgelenmekteydi. Bu bağlamda Platon, felsefe tarihi içerisinde akılsallığı tam anlamıyla felsefenin merkezine koyan filozof olarak kabul edilmektedir. Birçok diyalogunda da aklı, lógosu ön plana çıkaracak şekilde mûthosu lógostan daha aşağı bir düzeyde görür. Hal böyleyken yine Platon’un birçok diyalogunda argümanlarını genişletmek adına mûthosa başvurduğu görülür. Mûthosu kullanma nedeni kimi zaman bir ikna aracıyken kimi zaman da etik bir göndermedir. Bu makale Platon’un mûthosa neden başvurduğundan veya ihtiyaç duyduğundan ziyade mûthosun işlevi üzerinde durulacaktır.
Özet 2 / Abstract 2
:
Throughout the history of philosophy, the beginning of philosophy was represented as the transition from mûthos to lógos. In this context, Plato is considered as the philosopher who puts rationality literally in to the center of philosophy. In his many dialogues he accepts mûthos lower than lógos so as to bring lógos, reason into the forefront. And yet again it is seen that Plato refers to mûthos in many of his dialogues in order to expand his arguments. He uses mûthos sometimes as a tool of persuasion, sometimes as an ethical reference. This article will focuses on the function of mûthos rather than why Plato refers to or needs mûthos?
Pdf
:
Platonik Literatürde Mûthosu Lógosa Çevirme Tam Metin / Full Text
No: 6 - 12/2014 - Tüm Makaleler
Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Sahibi / Owner
Ertuğrul Rufayi TURAN
Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Editor
Ertuğrul Rufayi TURAN
Editör Yardımcıları / Assistant Editors
Emrah AKDENİZ
Ömer Faik ANLI
Yayın Kurulu / Editorial Board
Ahmet İNAM
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Erdal CENGİZ
(Ankara Üniversitesi)
Kurtuluş DİNÇER
(Hacettepe Üniversitesi)
Ertuğrul Rufayi TURAN
(Ankara Üniversitesi)
Sedat YAZICI
(Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Emrah Akdeniz
(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Senem KURTAR
(Ankara Üniversitesi)
Seyit COŞKUN
(Ankara Üniversitesi)
Ömer Faik ANLI
(Ankara Üniversitesi)
Danışma Kurulu / Board of Consultants
A.Kadir ÇÜÇEN
(Uludağ Üniversitesi)
Ayhan SOL
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Barış PARKAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Besim DELLALOĞLU
(Sakarya Üniversitesi)
Cemal GÜZEL
(Hacettepe Üniversitesi)
Çetin TÜRKYILMAZ
(Hacettepe Üniversitesi)
Elif ÇIRAKMAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Erdinç SAYAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Güçlü ATEŞOĞLU
(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Gülay ÖZDEMİR AKGÜNDÜZ
(Bingöl Üniversitesi)
Güzin YAMANER
(Ankara Üniversitesi)
Halil TURAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Harun TEPE
(Hacettepe Üniversitesi)
Hüseyin Gazi TOPDEMİR
(Muğla Üniversitesi)
Kubilay AYSEVENER
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
M.Cihan CAMCI
(Akdeniz Üniversitesi)
Melih BAŞARAN
(Galatasaray Üniversitesi)
Nazile KALAYCI
(Hacettepe Üniversitesi)
Nilgün TOKER KILINÇ
(Ege Üniversitesi)
Remzi DEMİR
(Ankara Üniversitesi)
R. Levent AYSEVER
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Serpil SANCAR
(Ankara Üniversitesi)
Yasin CEYLAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Zeynep DİREK
(Koç Üniversitesi)
M. Murat YÜCEŞAHİN
(Ankara Üniversitesi)
Vefa Saygın ÖĞÜTLE
(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Sekreterya / Secretariat
Zeynep İrem ÖZATAY
Yazışma Adresi / Mailing Address
Ankara Üniversitesi,
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, Ankara

Posseible Düşünme Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki sayı olmak üzere elektronik ortamda yayınlanır. Posseible Düşünme Dergisi 2016 yılından itibaren The Philosopher's Index tarafından dizinlenmektedir.
ISSN: 2147-1622
editor@posseible.com
www.posseible.com
Tel: 0 312 310 3280 / 1232 – 1233
Posseible Düşünme Dergisi - editor@posseible.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2012
Web Tasarım